Transport intermodalny - definicja, możliwości, zalety

Kontenery morskie są coraz częściej wykorzystywane także w nowych zastosowaniach, niezwiązanych z ich pierwotnym przeznaczeniem. Dzieje się tak na ogół za sprawą ich solidnej budowy i dużej wytrzymałości na warunki zewnętrzne, która powoduje, że sprzedaż i wynajem kontenerów stały się alternatywą dla budowy wszelkiego rodzaju obiektów tymczasowych. Głównym obszarem użytkowania kontenerów wciąż pozostaje jednak transport morski i przewozy intermodalne.

Zastosowania kontenerów morskich

Wprowadzenie możliwości przewozu ładunków drobnicowych przy wykorzystaniu kontenerów, które rozpowszechniły się w latach 50 XX. wieku spowodowało prawdziwą rewolucję w transporcie morskim. Zamknięcie przewożonych towarów we wnętrzu dużego pojemnika odpornego na uszkodzenia i dającego się łatwo przemieszczać sprawiło, że załadunek i rozładunek statków mógł być prowadzony znaczenie szybciej. Wystandaryzowane rozmiary pomogły także w optymalnym wykorzystywaniu dostępnej przestrzeni ładunkowej, Konteneryco również przyczyniło się do obniżenia kosztów transportu. Dziś większość morskich przewozów drobnicowych odbywa się z użyciem kontenerów, a służące do ich przewozu statki nazywane kontenerowcami należą do największych jednostek pływających. Stosowanie kontenerów zaowocowało też znacznym rozwojem przeznaczonej do ich obsługi infrastruktury, a także upowszechnieniem się przewozów intermodalnych.

Na czym polegają przewozy intermodalne?

Zobacz również: Wynajem socjalnego kontenera na budowę - czy warto?

Przewozy intermodalne wiążą się z wykorzystaniem tego samego modułu, służącego do przemieszczania ładunku na więcej niż jednym środku transportu. Choć podstawowym sposobem przewozu kontenerów jest korzystanie z transportu morskiego, to przepakowywanie ich zawartości w portach i dostarczanie towarów luzem, żeby można było je w nich umieścić tuż przed załadunkiem na statek, wiązałoby się z koniecznością znacznej rozbudowy istniejącej infrastruktury o kolejne hale i magazyny oraz wydłużyłoby cały proces. Na szczęście nie jest to potrzebne, ponieważ kontenery morskie mogą być umieszczane bezpośrednio na naczepach samochodów ciężarowych, a także ustawiane na platformach kolejowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu ładunki docierają do portów w postaci gotowej do rozładunku, a po osiągnięciu portu przeznaczenia mogą być szybko i sprawnie przewiezione lądem do odbiorcy.